Thermo King SL200e

 

 

2007 Thermo King SL200e

3750 Eur.